pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí

Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 16:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Náš společenský sál

titulni_obrazek Pozorní návštěvníci našich obecních stránek díky Milanu Schemberovi z fotogalerie poznali, že dnes, 16. dubna 2012 to vypuklo: začala hlavní etapa obnovy a modernizace našeho společenského sálu.

Jsem si vědom toho, že vás málo informuji, takže dávám prostor řečem  typu to bylo divadlo, bylo to dopředu jasný a dobře zaplacený, … nebo proč už se dávno nedělá a podobně. Fakta jsou následující:

  • Šlo o veřejnou zakázku s předpokládanou cenou nad 6 mil.Kč bez DPH, takže soutěž nebylo možno uskutečnit bez souhlasu zastupitelstva s řešením v rámci mimořádné situace jako veřejnou zakázku malého rozsahu
  • Výběrové řízení pro zadavatele (Služby Obce Žichlínek s.r.o.) zajišťovala externí firma JUSTITIA, s.r.o. Ostrava
  • Nabídku podalo šest uchazečů
  • Komise složená ze zástupců zastupitelstva, občanů obce, zadavatele a firmy organizující výběrové řízení navrhla, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč Pavel Dařílek s.r.o.
  • Autorský dozor bude zajišťovat firma Němec – projekce s.r.o., technický dozor investora bude zajišťovat firma JAFIS s.r.o. Litomyšl – obě firmy na základě výsledku výběrového řízení
  • Dříve se začít nemohlo, protože v pátek 13. 4. ve 2400 hod. uplynula lhůta pro možnost podání odvolání proti výběrovému řízení.

Byl bych rád, kdybychom se od hospodských řečí posunuli k věcnému dialogu, který je možno uskutečňovat na každém zasedání zastupitelstva naší obce nebo u mne na Obecním úřadě v úředních hodinách. Udělám vše pro to, aby výsledek byl pro obec co možná nejlepší!

Otakar Řehák


Fotogalerie: http://www.zichlinek.eu/cz/obec/fotogalerie/2012-4-16-stavba-salu-i-rovnani-terenu


17. dubna 2012 • Výstavba • Otakar Řehák • 6131x