pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí

Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 16:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Přání k novému roku 2023

titulni_obrazek Krásný a šťastný nový rok 2023

Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vám do nového roku popřál pevné zdraví, které je základem šťastného života, mnoho štěstí, bez něhož se také v životě neobejdeme, mnoho úspěchů osobních i profesních a hodně důvodů ke spokojenosti.

Do roku 2023 vstupuje obec se schváleným rozpočtem, který byl přijat v závěru roku loňského. Věřím, že zastupitelstvo naší obce, které bylo zvoleno v zářijových komunálních volbách, ve kterých jste rozhodli o složení zastupitelstva obce pro následující čtyři roky, bude při svých jednáních věcné a konstruktivní stejně jako tomu bylo v letech minulých.

Závěrem si přeji, važme si jeden druhého, mějme rádi Českou republiku, naši obec Žichlínek a zachovejme si úctu jeden k druhému. K tomu vám všem přeji osobně a jménem zastupitelů i pracovníků obce hodně zdraví, štěstí, lásky a také ať je rok 2023 rozhodně lepším než ten minulý.

Radovan Filip, starosta obce


30. prosince 2022 • Zprávy z úřadu • Radovan Filip • 364x