pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí

Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 16:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

PROSÍME POZOR!! Nařízení Státní veterinární správy!

titulni_obrazek Dle nařízení Státní veterinární správy je obec Žichlínek zařazena do pásma dozoru k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenního viru H5N1 (tzv. ptačí chřipky).

-------------------------
Majitelům drůbeže v pásmu dozoru se nařizuje provést soupis všech hospodářství s chovem drůbeže (formulář s příloze, na úředních deskách obce, případně k vyzvednutí na obecním úřadě) - formulář je nutné odevzdat na obecní úřad nejpozději do 10. 3. 2023 do 10:00 nebo odeslat na e-mail ladislav.skalicky@zichlinek.eu.
-------------------------
Jakýkoliv úhyn drůbeže prosím hlaste na uvedená čísla: +420 773 851 053; +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485.
-------------------------
Pro případ úhynu je v areálu bývalé truhlárny (čp. 119) připravena označená nádoba na uhynulou drůbež (nádoba bude k dispozici každý den od 7:00 do 18:00).
-------------------------
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplívajících z těchto mimořádných veterinárních opatření hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 100 000 Kč.
-------------------------
Opatření pro pásmo dozoru bude zrušeno, pokud uplyne doba minimálně 30 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo.  (ochranné pásmo = obce přímo sousedící s místem výskytu/ pásmo dozoru = širší oblast přímo NEsousedící s místem výskytu).
-------------------------
Pro další informace volejte na uvedená čísla Státní veterinární správy nebo na tel. +420 731 252 663 (Ladislav Skalický, místostarosta obce Žichlínek).


6. března 2023 • Zprávy z úřadu • Ladislav Skalický • 431x